Postup krokov ako darovať 2% z dane

Úvod 2 % z danePostup krokov ako darovať 2% z dane
Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:
 
  • Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby
  • Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
  • Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň