Tlačivá pre rok 2022

Úvod 2 % z daneTlačivá pre rok 2022

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – PDF (vzor ako 2018 – pozor, upravené zaokrúhľovanie)
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Potvrdenie o zaplatení dane – PDF (vzor 2018 používaný v 2019 aj 2020)

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A
a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B
b) Daňové priznanie typu B (online)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (PDF)
a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

 

 

(zdroj: www.rozhodni.sk )