2. kolo Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe 2021

Úvod Úvod Naše aktivity2. kolo Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe 2021

 

 

Memoriál Miroslava Gábora
2. kolo Slovenského pohára
v terénnej a 3D lukostreľbe
Zvolen - Kráľová 31.07.2021

Rozpis

A/ Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ: ŠK ORLÍK SLIAČ
Dátum konania: 31.07.2021, sobota
Miesto: Lunter Ranč, Kráľová 46, Zvolen - Kráľová ( www.lunterovranc.sk )
Funkcionári:
Riaditeľ preteku: Matej Brašeň
Administrátor: Denisa Malá
Hlavný rozhodca: Ľubomír Styk
Asistenti rozhodcu: Róbert Bejtic, Marek Sádecký
Technický delegát: určí SLZ
Zdravotný dozor: Jana Bejticová

 

VÝSLEDKY

 

 

Prihlášky: do 27.07.2021 (utorok), e-mailom na

https://archery3d.sk/prihlasenie/stredoslovensky-pohar-2021-3kolo
POZOR! Počet účastníkov súťaže je obmedzený na 144 súťažiacich
lukostrelcov!
Všetci účastníci (lukostrelci, tréneri, povolené sprievodné osoby)
podujatia sú pri vstupe povinní sa registrovať a vypísať/podpísať
“Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre účasť na športovom
podujatí” a preukázať sa negatívnym AG testom nie starším ako 24
hodín alebo negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.
Negatívny test na COVID-19 je možné nahradiť potvrdením o očkovaní
alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní (viď:
https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_HP_28-6-2021.pdf
)
Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá účasti na športovom podujatí
zmeniť, či doplniť podľa potreby alebo aktuálnych zmien v zmysle

odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR alebo Slovenského lukostreleckého zväzu.

Rozlosovanie: Skupiny sa budú tvoriť na mieste z registrovaných súťažiacich, ktorí
prešli triážou vykonávanou zdravotníkom pri registrácií. Po uzávierke
tvorby skupín bude rozhodca kontrolovať ich zloženie (max. 6 osôb,
resp. max. 4 osoby z kladkových lukov). V každej skupine musia byť
členovia minimálne z 2 klubov. Deti do 12 rokov sprevádza dospelá
osoba (súťažiacia alebo nesúťažiacia).
Štartovné: Chlapci a dievčatá do 12 rokov = 6 EUR

Kadeti a kadetky = 11 EUR
Dospelí a veteráni = 14 EUR
Vstup na ranč pre sprievodné osoby (tréner, rodič/doprovod) = 3 EUR
V štartovnom nie je zahrnutý obed.
Štartovné sa uhrádza len bezhotovostne na účet: IBAN SK51 8330
0000 0028 0084 3814 , do popisu je nutné uviesť názov klubu, resp.
meno. Pri platbe prosím uprednostnite platby za celý klub. Štartovné je
potrebné uhradiť najneskôr do 29.07.2021.
Pri neúčasti športovca organizátor vráti štartovné na účet klubu za
nasledovných podmienok:
- odhlásenie do 36h pre začiatkom prezentácie vo výške 100%
štartovného
- odhlásenie do 24h pre začiatkom prezentácie vo výške 50%
štartovného
- odhlásenie menej ako 24h pre začiatkom prezentácie - štartovné
prepadá v prospech usporiadateľa
Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje
Stravovanie: zabezpečuje Lunterov ranč - guláš 4 EUR. Platba v hotovosti na mieste.
Otvorený bude aj malý bufet. Prosím, aby ste pri prihlasovaní nahlásili
dopredu obed pre zabezpečenie dostatočného množstva porcií.

B/ Technické ustanovenia:

Súťaží sa podľa pravidiel World Archery 3D, Súťažného poriadku SLZ,
jeho dodatku pre rok 2021 a podľa tohto rozpisu.
Zostava: 24 3D terčov, neznáma vzdialenosť, 2 šípy na terč
Kategórie: Chlapci/Dievčatá do 12 rokov
Kadeti/Kadetky od 13 do 17 rokov
Muži/Ženy od 18 do 49 rokov
Veteráni/Veteránky od 50 rokov
Veteráni/Veteránky II. od 60 rokov
Veteráni/Veteránky III. od 70 rokov

Divízie: Určujú sa podľa pravidiel World Archery, a to nasledovne:
OL olympijský luk v zmysle definície „recurve bow“,
KL kladkový luk v zmysle definície „compound bow“
HL holý luk v zmysle definície „barebow“
DL dlhý luk v zmysle definície „longbow“
IL inštinktívny luk v zmysle definície „instinctive bow“
HU kladkový luk Hunter 3D. Luk nesmie mať elektrické osvetlenie
mieridiel alebo musí byť deaktivované.

Účasť: právo na účasť majú všetci lukostrelci s platnou licenciu SLZ pre rok

2021 ďalej viď časť “Prihlášky”
Časový rozpis: 7.40 - 9.30 registrácia, tréning
9.35 zahájenie súťaže
10.00 začiatok súťaže - rozchod na trať
10.30 - prvý výstrel
16.00 - vyhodnotenie
Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa priebehu
súťaže.

Oblečenie: v zmysle smernice SLZ, maskovacie oblečenie nie je povolené.
Oblečenie a obuv je nutné prispôsobiť do terénu a aktuálnemu počasiu.
POZOR! Voľný pohyb psov v mieste konania súťaže je zakázaný! Pes
musí byť uviazaný na vôdzke!

Vyhodnotenie: Všetci prihlásení členovia SLZ sú zároveň aj účastníkmi súťaže 2.kolo

Stredoslovenského pohára v 3D lukostreľbe (čiže prihlásení s licenciou
SLA 3D, s licenciou SLZ, ako aj súťažiaci bez licencie). Pri vyhodnotení
2.kola Stredoslovenského pohára sa spájajú divízie (IL s TRRB, DL s
TRLB, KL s CU) a kategórie (veteráni/-ky I, veteráni/-ky II s veteráni/-ky,
bude iba jedno "medailobranie". Redukovaná výsledková listina iba s
členmi SLZ bude započítaná do celkového hodnotenia SP v terénnej a
3D lukostreľbe podľa SLZ.

Matej Brašeň
riaditeľ súťaže