2. kolo Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe 2022

Úvod Úvod Naše aktivity2. kolo Slovenského pohára v terénnej a 3D lukostreľbe 2022

 

 

 

Memoriál Miroslava Gábora

2. kolo Slovenského pohára
v terénnej a 3D lukostreľbe

 

Zvolen - Kráľová 11.06.2022

 

Rozpis

A/ Všeobecné ustanovenia:

 

Usporiadateľ: ŠK ORLÍK SLIAČ

 

Dátum konania: 11.06.2022, sobota

 

Miesto: Lunter Ranč, Kráľová 46, Zvolen - Kráľová ( www.lunterovranc.sk )

 

Funkcionári: 

Riaditeľ preteku: Matej Brašeň

Administrátor: Denisa Malá

Hlavný rozhodca: Ľubomír Styk

Asistenti rozhodcu: Marek Sádecký, Igor Šiagi

Technický delegát: určí SLZ

Zdravotný dozor: Jana Bejticová


VÝSLEDKY


 

Prihlášky: do 07.06.2022 (utorok), e-mailom na orliksliac@gmail.com 

 

Rozlosovanie: Vylosovanie a tvorba skupín bude prebiehať za prítomnosti rozhodcu

pred konaním súťaže.

 

Štartovné: Chlapci a dievčatá do 12 rokov = 8 EUR

Kadeti a kadetky = 12 EUR

Dospelí a veteráni = 16 EUR

Vstup na ranč pre sprievodné osoby (tréner, rodič/doprovod, prípadne 

ďalšie nesúťažiace osoby) = 3 EUR/osoba = tento poplatok sa platí 

priamo na mieste v hotovosti a je v ňom zahrnuté možnosť využiť 

posedenie, miesto na opekanie, wc, ihrisko s detskými atrakciami 

a povozenie na koníkoch pre deti (presný čas bude uverejnený v deň

akcie)

V štartovnom nie je zahrnutý obed.

 

Štartovné sa uhrádza len bezhotovostne na účet: IBAN SK51 8330 0000 0028 0084 3814 , do popisu je nutné uviesť názov klubu, resp. meno. Pri platbe prosím uprednostnite platby za celý klub. Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 09.06.2022.

Pri neúčasti športovca organizátor vráti štartovné na účet klubu za nasledovných podmienok:

  • odhlásenie do 36h pre začiatkom prezentácie vo výške 100% štartovného

  • odhlásenie do 24h pre začiatkom prezentácie vo výške 50% štartovného

  • odhlásenie menej ako 24h pre začiatkom prezentácie - štartovné prepadá v prospech usporiadateľa

 

Ubytovanie: usporiadateľ nezabezpečuje

 

Stravovanie: zabezpečuje Lunterov ranč - guláš 5 EUR. Platba v hotovosti na mieste.

Otvorený bude aj malý bufet. Prosím, aby ste pri prihlasovaní nahlásili
dopredu obed pre zabezpečenie dostatočného množstva porcií.

 

B/ Technické ustanovenia: 

 

Súťaží sa podľa pravidiel IFAA, Súťažného poriadku SLZ, jeho dodatku pre rok 2021 a podľa tohto rozpisu.

 

Zostava: 28 3D terčov, neznáma vzdialenosť => IFAA Animal Round Unmarked 

Distances (viď poznámky na záver propozícií)

 

Kategórie: Chlapci/Dievčatá do 12 rokov

Kadeti/Kadetky od 13 do 17 rokov

Muži/Ženy od 18 do 49 rokov

Veteráni/Veteránky od 50 rokov

 

Divízie: Určujú sa podľa Súťažného poriadku SLZ a jeho dodatku, a to nasledovne: 

OL olympijský luk v zmysle definície „recurve bow“, 

KL kladkový luk v zmysle definície „compound bow“ 

HL holý luk v zmysle definície „barebow“ 

DL dlhý luk v zmysle definície „longbow“ 

IL inštinktívny luk v zmysle definície „instinctive bow“ 

HU kladkový luk Hunter 3D. Luk nesmie mať elektrické osvetlenie mieridiel alebo musí byť deaktivované. 

 

Účasť: právo na účasť majú všetci lukostrelci s platnou licenciu SLZ pre rok 

2022 

 

Časový rozpis: 7.40 - 9.30 registrácia, tréning

9.35 zahájenie súťaže

10.00 začiatok súťaže - rozchod na trať

10.30 - prvý výstrel

16.00 - vyhodnotenie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť časový rozpis podľa priebehu súťaže.

 

Oblečenie: v zmysle smernice SLZ, maskovacie oblečenie nie je povolené.

Oblečenie a obuv je nutné prispôsobiť do terénu a aktuálnemu počasiu.

 

POZOR! Voľný pohyb psov v mieste konania súťaže je zakázaný! Pes musí byť uviazaný na vôdzke!

 

Ocenenia: Súťaž je organizované súčasne s pretekom IFAA Bowhunter 2022 (pod SLA 3D), a teda sa lukostrelci so SLZ licenciou môžu na preteku stretnúť aj s lukostrelcami s licenciou SLA 3D ale aj bez licencie. Pri vyhodnotení sa spájajú divízie (IL s TRRB), (DL s TRLB), (KL s CU). Bude iba jedno "medailobranie”. Ocenení budú všetci súťažiaci na medailových miestach bez ohľadu na počet súťažiacich v kategórií. Pre účely série Slovenský pohár v terénnej a 3D lukostreľbe bude vygenerovaná samostatná výsledková listina pozostávajúca len z lukostrelcou so SLZ licenciou pre rok 2022.Poznámky: IFAA Unmarked Animal Round 

štandard súťaže:

 

Veľkostná skupina 3D terčov

Počet terčov

Vzdialenosti dospelí/veteráni/juniori

Vzdialenosti kadeti

Vzdialenosti žiaci

1

6

štýl strieľania WALK* po cca 4,5 m (5 yd), kolíky sa pohybujú vo vzdialenostiach od 35m do 54m (40 yard do 60 yard)

použije sa kolík pre najkratšiu vzdialenosť danú pre dospelých

štýl strieľania WALK* po cca 4,5 m (5 yd), kolíky sa pohybujú vo vzdialenostiach max do 28m (30 yard)

2

6

štýl strieľania WALK* po cca 2,7m (3 yd), kolíky sa pohybujú od 28m do 41m (30 yard do 45 yard)

tak ako dospelí

štýl strieľania FIX**, max vzdialenosť 23m (25 yard)

3

8

štýl strieľania FIX**, vzdialenosti sa pohybujú od 18m do 32m (20 yard do 35 yard)

tak ako dospelí

štýl strieľania FIX**, max. vzdialenosť 18m (20 yard)

4

8

štýl strieľania FIX**, vzdialenosti sa pohybujú od 9m do 18m (10 yard do 20 yard)

tak ako dospelí

štýl strieľania FIX**, max. vzdialenosť 9m (10 yard)

 

**WALK - na stanovišti sú 3 kolíky, pri nezasiahnutí 1.šípom sa lukostrelec priblíži k terču a strieľa z druhého kolíka v poradí 2.šípom, ak ani v tomto prípade netrafí, môže sa priblížiť ešte o 1 kolík a strielať 3.šípom v poradí. *FIX - na stanovišti sa nachádza len 1 kolík, v prípade, že lukostrelec netrafí terč 1.šípom, môže strielať 2.šípom z toho istého miesta.

 

Šípy musia byť jednoznačne označené krúžkami - prvý šíp jeden krúžok, druhý šíp dva krúžky, tretí šíp tri krúžky. Tieto krúžky sa značia do priestoru medzi pierka a končík. Šípy musia byť strieľané v presnom poradí, aby bolo možné jednoznačne odčítať body.

 

Strelcom sa odporúča mať pripravených niekoľko sád šípov 1 až 3, pre prípad poškodenia niektorého šípu.

 

Skórovanie :

  1. 3D terče = môžu mať aj viac zásahových zón (ako to štandardne poznáme zo súťaží organizovaných podľa pravidiel WA alebo HDH-IAA), ale sú zhrnuté do jednej zóny a boduje sa tak isto ako pri papierových terčoch (t.j. 11/10/8 je KILL, silueta za 5b je štandardný zásah WOUND)

  2. Bodovanie je potom nasledovné: 

 

Strieľajú sa celkovo 3 šípy na jeden terč, ale pokiaľ strelec trafí terč pri prvom šípe, v strieľaní nepokračuje. 

 

Skórovanie:

 

V prípade 3D terčov zásah do nohy je rátaný ako WOUND. Zásah do rohov, kopýt, či podstavca, je bodovaný nulou (0). 

 

Značenie kolíkov

  1. kolíky pre kategórie dospelí, veteráni, juniori je označený žltou farbou

  2. kolíky pre kategóriu kadeti pri štýle WALK (t.j. ten tretí v poradí) majú byť označené žltou a modrou, pri štýle FIX strieľajú z rovnakého ako dospelí

  3. kolíky pre kategórie žiakov by mali byť označené bielou farbou

 

 Matej Brašeň

 riaditeľ súťaže